Canon TS-E 45mm f/2.8 Technische Daten

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

44°, 33°, 51° (ohne Tilt oder Shift)1

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

10/9

Anzahl der Blendenlamellen

8

Kleinste Blende

22

Naheinstellgrenze (m)

0.4

Größter Abbildungsmaßstab

0.16

AF-Motor

-

Filterdurchmesser (mm)

72

Max. Durchmesser x Länge (mm)

ca. 81 x 90,1

Gewicht (g / ca.)

645

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

0.44 - 0.27

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

-

Objektivdeckel

E-72 / E-72II

Streulichtblende

EW-79BII

Hartkoffer

LH-D14

Tasche

LP1216

G.F.Holder III (hood III*)

NC

G.F.Holder IV (hood IV*)

(2)